Disclaimer

Chúng tôi không sở hữu bản quyền của tất cả bản nhạc piano trên trang web này. Những bản trên trang web này đều được sưu tầm từ nguồn internet. Nếu bạn sở hữu bản quyền của những bản nhạc piano này hãy liên hệ chúng tôi để chúng tôi gỡ bỏ nó khỏi trang web.

All of music sheets on this website are not own copyright. All of them were collected from Internet. If you have own copyright of the music sheets but do not want to share on this blog, please contact us so we removed it from website.

One Response

  1. Vinh Ky July 9, 2016

Add Comment