Dường như ta đã – Mỹ Tâm – Chords

[Em] Mây buồn trôi mãi, [B7] trôi về nơi xa
[C] Mây cũng tiếc nuối tình chúng [G] ta những ngày qua
[Am] Mây buồn tha thiết, áng mây [Em] trôi đi lặng lẽ
[D] Cuộc tình ngày nào nay cũng [B7] thôi trôi xa mãi

Còn [Em] yêu nhau nữa không, trái tim [B7] em như lặng câm
[C] Khi cất tiếng hát là nỗi [G] đau chia lìa nhau
[Am] Em buồn biết mấy, biết ta [Em] xa nhau từ đây
[C] Yêu em, yêu em mà sao [D] vẫn cứ gian dối

Giờ [Em] anh đi mãi xa, xa thật [B7] xa nơi chân trời
Tình yêu [C] đó sẽ mãi chỉ là bóng [G] mây trôi vào đêm
[Am] Mây buồn mây khóc, [Em] em buồn em khóc
[C] Em không tin ta sẽ vắng [D] xa nhau từ đây

Ngoài [Em] kia mưa đã rơi như giọt [B7] nước mắt không lời
Tình yêu [C] đó sẽ mãi chỉ là giấc [G] mơ như ngày thơ
[Am] Thôi mình xa cách, [Em] thôi tình đã mất
[C] Em quay lưng cho nước mắt [B7] dâng tràn đôi [Em] mi

Ngàn [Em] ngôi sáng kia, nay dường [B7] như đã không còn
Vì anh [C] đã nỡ xoá hết ngàn chứng [G] nhân duyên tình ta
[Am] Nay còn đâu nữa, [Em] nay dường như đã
[C] Em tan đi trong nỗi xót [D] xa riêng mình em

Người [Em] ơi em muốn tin, tin tình [B7] yêu anh chân thành
Dù em [C] cố giấu nước mắt và thứ [G] tha khi còn yêu
[Am] Yêu người tha thiết [Em] nhưng người đâu biết
[C] Em không tin ta đã cách [B7] xa ngày hôm [Em] qua

Add Comment