Hay là chia tay – Khắc Việt – Chords

Vậy [Em] là chúng [D] ta chia [Em] tay nhau
Còn [C] gì nữa [D] đâu em bước [G] đi
Và [Em] người khóc [D] chi vì em [G] đã nói chia [Em] tay mà
Người [Am] cần phải [B7] khóc chính là [Em] anh.

Rồi [Em] thì mất [D] anh em mới [Em] hiểu được
Tình [C] yêu của [D] anh như thế [G] nào
Và [Em] anh sẽ [D] không như người [G] ta nói yêu [Em] em nhiều
Vì [Am] anh chỉ [B7] yêu bằng con [Em] tim

Và chỉ [C] khi em mất đi [D] anh
Thì em mới hiểu [Bm] ra anh yêu em nhiều lắm [Em] đấy
Rồi em sẽ nhận [C] thấy những thứ xung [D] quanh
Chỉ là thoáng [Bm] qua hay chính anh là mãi [Em] mãi

Và anh cũng sợ [C] lắm khi anh mất đi [D] em
Còn nỗi sợ nào [Bm] hơn, khi mất người yêu [Em] hương
Nhưng khó thể thay [C] đổi khi em đã hết yêu [D] anh
Hay là chúng [Bm] ta chia tay từ đây em [Em] nhé

Add Comment