Nơi ấy ngọn đồi tình yêu – Ông Cao Thắng – Chords

F               C                      Dm
G iờ sao khóe mắt cay, hòa thật sâu bỗng hay
Am               Bb
Vì anh đang rất mu ốn phải quên nơi này
F
Nơi chúng ta, cất tiếng ca.
Bb                             C
Cùn g nhau tay trong tay dưới bóng h oàng hôn ngất ngây.
F                               C
Ngồi tựa lưng gốc cây chiều nay
Dm                     Am
Nhớ ra ngày nà o đôi ta mà giờ xa rất xa
Bb                         Am      Dm
Nơ i trên ngọn đồi người trao h ơi ấm người
Bb                       C
B ên bờ môi của em sao mãi t rong lòng anh

ĐK:
F                                        C
Chẳng thể qu ên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt nhòa
Dm                                    Am
Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đ ầu
Bb                                       Am          Dm
Còn hơn nghe nh ững tiếng chim hót trên cao như cũng vui mừ ng duyên mình
Bb                   C
Nhưng rồi sao một ngày như gió thoán g vụt bay
F                                 C
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa n ơi này
Dm                                 Am
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao thán g ngày
Bb                             Am           Dm
Phải rộng thứ nhau hơn phải theo nỗi đau khi ngọ n đồi cũ xưa
Bb                          F
Và nhữn g yêu dấu hôm nào phải quên đi
F                          C
N gồi tựa lưng gốc cây chiều nay
Dm                   Am
Nhớ ra ngày nào đôi ta mà giờ xa rất xa
Bb                    Am      Dm
Nơi trê n ngọn đồi người trao h ơi ấm người
Bb                        C
Bên bờ môi của em sao mãi tr ong lòng anh

ĐK:
F                                         C
Chẳng thể quên n ơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt n hòa
Dm                                    Am
Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu
Bb                                   Am         Dm
Còn hơn nghe những tiếng chim hót trên cao như cũng vui mừng duyên mình
Bb                          C
Nhưng rồi sao một ngày như gió thoáng vụt bay
F                               C
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này
Dm                                 Am
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao th áng ngày
Bb                             Am           Dm
Phải rộng thứ nhau hơn phải theo nỗi đau khi ngọ n đồi cũ xưa
Bb                          F
Và nhữn g yêu dấu hôm nào phải quên đi
Bb               C                          Am               Dm
N gày nào anh cũng đó n trông em về, người ơi người c ó hề hay biết
Bb                  Dm                 Am                  C
N hưng vì sao vẫn mãi ch ẳng quay về làm anh ch ìm trong cơn mê…
F                              C
Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa n ơi này
Dm                                 Am
Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao thán g ngày
Bb                             Am           Dm
Phải rộng thứ nhau hơn phải theo nỗi đau khi ngọ n đồi cũ xưa
Bb                          F
Và nhữn g yêu dấu hôm nào phải quên đi

Add Comment