Take Me To Church – Hozier – Sheet Virtual Piano

Take Me To Church – Hozier – Sheets ảo Piano

0wr  a  p o p  p0et  u  9wr  o y y u o u p0et  o  wry p p a d a p o p0et  o  0wr  o o y u o  p0et  o  0wr  a a p o p o p0et  u  0wr  o y u o o  p0et  o  wry  a a d a p o p0et  p o 0wr  o u o o  p0et  p o 9Qe  a a p o o  80w u I p  p o  0wr  a a p o p o p0et  o u 0wr u o y u o o u p0et  o  wry u a a d a p o p0et  p o 0wr u o  y u o  p0et  p o 9Qe  a a p o o  80w  o p p o o  80w u p  a p o o    y u o p awry -p-o      a0wt -f-d-s-awry        p0wt  s a swry a  p o    p0wt  a p owry  p o     w5 Q$   Q$h G03 f f 3  f7  a0 a f7 d fw  a7 a G0 h G7 G 7  GQ  Gr f GQ G Y f GQ f Gr f GQ h 5  h9 d dw f h9  k6  f0 f e d h0 h 3  f7 d d0 f h7 h w4 $Q   hQ$ G30 f f 3  f7  a0 a f7 d fw  a7 a G0 h G7 G 7  GQ  Gr f GQ G Y f GQ f Gr f GQ h 5  h9 d dw f h9  k5  f0 f e d h0 h 3  f7 d d0 f h7 h 5w $Q   $Q 30  30

 

Tag:

  • Take Me To Church Hozier virtual piano
  • Virtual piano sheet Take Me To Church Hozier

Add Comment