Tình về nơi đâu – Thanh Bùi – Chords

D-A-Bm-G

[D]                      [A]
Bâng khuâng trong đêm thật dài

[Bm]
Ở nơi niềm vui đã xa

[G]
Tình mình như đang vô vọng

[D]
Cho ta thao thức đêm dài

[A]
Đưa nhau qua cơn mộng buồn

[Bm]
Màn đêm càng thêm cách xa

[G]
Mình lặng im đến lúc nào

[Bm]
Nghe anh nghe anh đêm nay

[A]
No more hiding, break the silents now

[Bm]            [G]
Do we quit or try to work things out

[A]
Where do we go? Tình mình về đâu hỡi em

[Bm]
Are we ready to just give it up

[G]
Should we turn our back on love

[D]
Or should we stand withing

[A]
Chẳng đành lòng buông cánh tay

[Bm]
Chỉ mình anh sao biết quay lại

[G]
Ngày nào say đắm vô vàn

[D]
Sao mình xa cách nhau

[A]
Where do we go? người ơi

[Bm]
Where do we go? em hỡi

[G]
Where do we go? về đâu

[D]
Yêu thương cho tới đâu.

[A]
If we begin o where we are

[Bm]
Try to mend the problems now

[G]                          [D]
We’ve been looking forward instead of looking back

[A]                           [Bm]
I don’t wanna play it safe ‘cos i wanna cross the line

[G]                              [D]
Feel just like we’re standing, we’re running out of time

[A]
Đừng lặng im dừng một lần thôi hơi người

[Bm]                                  [G]
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão

Add Comment