Về đâu mái tóc người thương – Quang Lê – Chords

G           Em
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
B7           Em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
G           Em
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Am
Khép tâm tư lại thôi
B7
Đường hoa vẫn chưa mở lối
G              Em
Đời lắm phong trần tay trắng tay
B7          Em
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
G            Em
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Am
Gác cao ngăn niềm yêu
B7              Em

Thì thôi mơ ước chi nhiều
C
Bên nhau sao tình xa vạn lý
Em           Am
cách biệt mấy sơn khê
Em     Am           Em
Ngày đi mắt em xanh biển sâu,
Am            B
mắt tôi rưng rưng sầu
B7               Em
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu
G             Em
Đường phố muôn màu sao thiếu em
B7          Em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
G               Em
Lầu vắng không người song khép kín
Am            B7         Em
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm

Add Comment